Een logopedist is gespecialiseerd in het gesproken woord

Nascholing logopedie

 

Nascholing logopedie is nodig omdat logopedisten zich maximaal zouden kunnen aanpassen aan dit sterk evoluerend paramedisch beroep. De logopedist houdt zich vooral bezig met het behandelen van allerlei spraak-, slik- taal- en gehoorproblemen. Eten en drinken en ademen horen daar ook bij. Hij of zij behandelt niet alleen kinderen, maar ook volwassenen en zelfs ouderen. Een logopedist stelt hoge eisen aan het juist taalgebruik en wordt ingeschakeld is om communicatiestoornissen te voorkomen. Deze paramedici zijn actief in onze gezondheidszorg als in het onderwijs. Logopedie is een beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Logopedisten organiseren ook ondersteunende groeps- of individuele cursussen voor ouders.

Wat is logopedie?

Logopedie houdt zich dus bezig met alle vormen van het gesproken woord. Een logopedist is naar de Griekse betekenis van het woord een opvoeder in taal en spraak, in communicatie dus. Dat gaat veel verder dan praten alleen. Communicatie omvat naast praten ook taal, lezen en schrijven, gebaren, spraak en alle ondersteunde communicatievormen. Een logopedist werkt vaak nauw samen met andere therapeuten  of met deskundigen in een bepaalde geneeskundige discipline zoals artsen, tandartsen, leerkrachten, psychologen, fysiotherapeuten en noem maar op. Communicatiestoornissen worden namelijk vaak doeltreffend behandelt via een medische, een tandheelkundige, een psychologische of een andere medische behandeling. Een nauwe samenwerking met andere deskundigen is dus niet meer dan logisch.

Verstandelijke handicap

Niet alleen taal, spraak, stem of gehoor horen tot het werkterrein van de logopedist. Deze aandoeningen komen veel meer voor dan je denkt. Deze communicatieproblemen zijn vaak het gevolg van bijvoorbeeld een geestelijke of verstandelijke handicap, van autisme of ADHD of andere stoornissen. Logopedisten zijn  daarbij belangrijk bij het signaleren en doorverwijzen.

Logopedisten werken niet alleen probleemoplossend

Ze begeleiden ook patiënten die regelmatig moeten spreken of presenteren. Daarom worden verkopers vaak naar een logopedist gestuurd. Ze werken dan ook nauw samen met bedrijven, academies, met toneelscholen en gezelschappen, conservatoria en lerarenopleidingen. Maat even goed met allerlei instellingen gespecialiseerd in de gezondheidszorg voor jongeren. Het grote werkterrein van de logopedist onderstreept het belang van een nascholing logopedie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *